July 12, 2016

marketing เป็นเรื่องของตัวเลข
เป็นเรื่องของยอดขาย กำไร
และการสนองตอบ

ความต้องการของลูกค้า

ส่วน branding

เป็นเรื่องของความรู้สึก
เป็นเรื่องของรสนิยม

ตัวตน บริการ และคุณภาพ

ที่นำมาสร้างความไว้ใจ

เพื่อให้เกิดมิตรภาพที่ดี
ระหว่างแบรนด์และลูกค้า

I say it because I care,

Brand &...

Please reload

Suggested Read

Brand Experience

February 28, 2018

1/10
Please reload

Follow Kalyakorn
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
Kalyakorn's Channel
Recent Posts

February 28, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Pinterest - White Circle

page created and managed by Kal & Co Consultant Co., Ltd.