10 - Day Course

Feb 21-28, 2017

8 days of intense workshop

in  PARIS
Orientation & Follow Up

in  Bangkok

workshop กึ่ง consult

 

ที่จะสั่นสะเทือนวงการ workshop ด้าน branding เพราะเราจะไม่เพียง 'สอนในห้องเรียน' แต่เราจะ 'พาคุณไปกรุงปารีส' เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้จากสถานที่จริง จากแบรนด์ SME ประสบความสำเร็จแล้วจริง ในเมืองที่แบรนด์เล็กสู้กับแบรนด์ใหญ่ได้จริง
 

คุณไม่เพียงจะได้วิธีคิดหรือมิตรภาพในห้องเรียน แต่คุณจะได้เริ่มก่อร่างสร้างแบรนด์ เพื่อการต่อสู้ในสนามที่ดุเดือดในปัจจุบัน ด้วยการทำ กลยุทธ์แบรนด์ (brand strategy) แผนการตลาด (marketing plan) และ แผนการสื่อสาร (communication plan) ให้แบรนด์ของคุณเติบโตและสำเร็จอย่างยั่งยืน

  

โดยมี 3 เมนทอร์คนทำงานจริง ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ดูแลช่วยคิดอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ด้วยคลาสขนาดเล็กไม่เกิน 20 คน

ลงทุนเพียง 121,000 THB เพื่อการสร้างกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงและเริ่มได้เลยภายใน 10 วัน

คุณจะได้อะไรจากคอร์สนี้

 1. ได้ลงมือวางแผนกลยุทธ์สำหรับการสร้างแบรนด์ การตลาด และการสื่อสาร ที่สามารถนำกลับไปใ ช้ได้เลย
   

 2. ได้เรียนรู้การสร้าง brand experience จากเมืองที่มีทั้ง super brands และ local brands ที่ประสบความสำเร็จมากมาย
   

 3. ได้ออกแบบสร้าง brand experience สำหรับแบรนด์ของคุณ โดยมี mentors ดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อการทำแบรนด์ที่สำเร็จอย่างยั่งยืน
   

 4. ได้หลักวิชาการที่ถูกแปลเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายสำหรับ SME
   

 5. ได้ brand passport ที่จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจสิ่งที่เรียนได้ดีขึ้น
   

 6. ได้รับคำปรึกษาอย่างต่อเนื่องกับ follow up session
   

 7. ได้ souvenir จากทีม Kal & Co ที่ตั้งใจออกแบบให้นักเดินทางทุกคน
   

 8. ได้การเดินทางไปพบเจอความรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และมิตรภาพ ที่ประเมินค่าไม่ได้ 

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 1. เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างกลยุทธ์เพื่อการต่อสู้ในสนามแห่งการแข่งขันทางด้านแบรนด์ที่ดุเดือดในปัจจุบัน
   

 2. นักทำแบรนด์ที่ต้องเครื่องมือเพื่อให้ได้สาวก ที่จะพร้อมเติบโตและเป็นกระบอกเสียงให้กับแบรนด์
   

 3. เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารที่ต้องการเข้าใจการทำแบรนด์สำหรับอนาคตอย่างถ่องแท้ เพื่อนำไป rebrand ธุรกิจของตัวเองแบบพลิกหน้าพลิกหนัง
   

 4. ผู้ที่ต้องการที่ปรึกษาในการพัฒนาแผนการทำแบรนด์ การตลาด และการสื่อสารเพื่อธุรกิจ
   

 5. ผู้ที่ต้องการใช้แบรนด์เพิ่มยอดขาย... อย่างมั่นคง

สำรองที่นั่งทาง
line at
@kalyakorn

the price excludes

ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าอาหารเย็น, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

ITENERARY

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Day O
Orientation in Bangkok

 

แนะนำการเตรียมตัวสำหรับ Brand Voyage ที่ปารีส

 

เริ่ม workshop ด้วยการช่วยกันขุดหา D.N.A. เพื่อให้คุณได้เจอตัวตน พร้อมทั้งให้ map สำหรับการหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและคู่แข่ง และให้ guideline สำหรับการสร้าง brand story เพื่อการสื่อสาร

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Day 1

And So the Voyage Begins

 

เจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิและออกเดินทางสู่กรุงปารีส

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Day 2

Bonjour Paris สวัสดีปารีส

เดินทางถึงปารีส เช็คอิน แล้วพาไปชม Eiffel Tower และทานอาหารค่ำร่วมกัน

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Day 3

Building Foundation ก่อร่างสร้างแบรนด์

ต่อยอดจาก D.N.A. และข้อมูลของลูกค้าและคู่แข่งเพื่อหา positioning และ differentiation

workshop ต่อยอด brand story และหา content ที่ใช่สำหรับแบรนด์

พาไปชมภาพ Monalisa อันโด่งดังที่พิพิทธภัณฑ์ลูฟว์

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Day 4

Branding Insight 

เร่ิมร่าง brand strategy โดยเริ่มจาก vision & mission และค้นหาคุณค่าของแบรนด์

 

Workshop กับวิทยากรพิเศษ

 

พาท่องถนน Champs Elysse อันโด่งดังพร้อมให้คำแนะนำสำหรับ self visit ซุปเปอร์แบรนด์ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลตาม brand passport

นำข้อสังเกตและประสบการณ์มาแบ่งปัน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Day 5

Local Brand Rally

 เยี่ยมชมพระราชวังแวร์ซาย สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของฝรั่งเศสในยุคพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

workshop ด้วยกิจกรรม local brand rally เพื่อให้แต่ละกลุ่มไปศึกษาและเก็ประสบการณ์การทำแบรนด์แบบ SME โดยดูตามแบรนด์ที่แนะนำใน brand passport

นำข้อสังเกตและประสบการณ์มาแบ่งปัน 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Day 6

Building Brand Experience

นำความรู้ที่ได้มาต่อยอดเพื่อสร้างวัฒนธรรมของแบรนด์และร่าง brand experience

เรียนรู้เรื่อง media และ workshop เพื่อหาช่องทางการสื่อสารที่เหมาะกับแบรนด์ตัวเอง

ร่าง roadmap และทำ media plan เพื่อสามารถนำกลับไปใช้ได้จริงทันที

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Day 7

The Last Impression

กลางวันเที่ยวหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Day 8

See You Again

ผู้เข้าร่วมสัมนาเดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยปลอดภัย

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Day R

Reunion

ผู้เข้าร่วมสัมนา present ผลงานที่ผ่านมา 1 เดือน

 

mentors ให้คำปรึกษาเพื่อการต่อยอดเรื่อง brand image & brand content

workshop ต่อเนื่องด้านการตลาด

เน้นต่อยอดเรื่อง pricing & promotion

This price includes:

ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ปารีส, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร half-board (มื้อเช้าและมื้อกลางวัน), วีซ่า, ประกันการเดินทาง, ค่าอาหารว่าง, ค่าเข้าสถานที่ตาม itenerary, brand passport, ของชำร่วย และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการเรียน

121,000 THB
สำรองที่นั่งทาง
line at
@kalyakorn

Mentor Earn

(เอิน กัลยกร นาคสมภพ)

Entrepreneur เจ้าของบริษัท Kal & Co Consultant ที่ปรึกษาด้านแบรนด์และการออกแบบ

ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสารแขนงต่างๆ งานทำข่าว งานวิจัย งานออกแบบ งานครีเอทีฟ และงานสร้างแบรนด์... ก็ผ่านมือ Mentor Earn มาหมดแล้ว จึงทำให้เธอมีความเข้าใจและเข้าถึง ในการสร้างแบรนด์ที่หลากหลายและทะลุปรุโปร่ง

ปัจจุบัน Mentor Earn เป็นที่ปรึกษากลยุทธ์แบรนด์ให้กับ SME มากมาย เช่น Daddy's Antiques, Taste & Blend, Intercof, Secant, Golden Horse Riding Club และ Daddy Dough

เชี่ยวชาญด้าน brand strategy และ brand image

Mentor Joh

(โจ้ ศิลป์ธรณ์ สันติธรณ์)

Assitant CEO บริษัท PT ICHITAN Indonesia และ Business Development Manager บริษัท ICHITAN Group PCL.

ด้วยดีกรีปริญญาตรีด้านจากคณะเศรษฐ์ศาสตร์ ระหว่างประเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (M.B.A.) จาก Tsinghua University มหาวิทยลัยอันดับ 1 ของจีน เขาจึงได้ทำงานและสะสมประสบการณ์ จากองค์กรระดับประเทศมาโดยตลอด

และด้วยความที่เติบโตมาในครอบครัวที่ทำธุรกิจเครื่องครัวอันดับต้นๆ ของไทย จึงทำให้ Mentor Joh เข้าใจปัญหาที่ SME ต้องเผชิญเป็นอย่างดีเช่นกัน

ปัจจุบัน เขาคือนักการตลาดไฟแรงจาก Ichitan ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ดูแลทีมเพื่อพาแบรนด์เครื่องดื่มจากไทยไปบุกตลาดในประเทศอินโดนีเซีย


เชี่ยวชาญด้านการ customer behavior และ marketing strategy สำหรับตลาด AEC

Mentor Art

(อาร์ต ไกรวิน วัฒนะรัตน์)

Co-Founder & Creative Technologist ของ TicketTail และอาจารย์ประจําภาควิชา Business Cyber คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว และนักเขียนเจ้าของเพจ "เกิน 8 บรรทัด" อดีตผู้สื่อข่าวต่างประเทศหนังสือพิมพ์สยามกีฬา

เขาคือผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในด้าน
online communication ของหลายแบรนด์
ด้วยความเชี่ยวชาญด้าน value content marketing

เพราะยุคนี้... ทำ content ไม่เป็น... อยู่ไม่ได้

แต่ทำแค่ content บน facebook ไม่พอ คุณต้องเข้าใจช่องทางการสื่อสารทั้งหมด และคุณต้องเข้าใจตัวเองและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะรู้ว่า... อะไรที่เหมาะกับแบรนด์คุณ

สำรองที่นั่งทาง line @kalyakorn เท่านั้น

มัดจำ 70%

ทีมงานสงวนสิทธิ์
การเปลี่ยนแปลงตาราง
ตามความเหมาะสม