โอ้กรุงเทพเมืองฟ้าอมร

Bonjour!!!!! วันนี้แดดแรง แว่นมา ร่มลายท้องฟ้าของ Magritte ที่ต้องสั่งมาจากมิวเซียม... มา แต่ยังไม่กล้าใส่หน้ากากกันมลพิษ ทั้งที่น่าจะสำคัญกว่า props ใดๆ


#งือ #โอ้กรุงเทพเมืองฟ้าอมร #คุณลุงมองไม่เลิกเลย #PlussizeFashion #ImBeautiful

page created and managed by Kal & Co Consultant Co., Ltd.