โอ้กรุงเทพเมืองฟ้าอมร

Bonjour!!!!! วันนี้แดดแรง แว่นมา ร่มลายท้องฟ้าของ Magritte ที่ต้องสั่งมาจากมิวเซียม... มา แต่ยังไม่กล้าใส่หน้ากากกันมลพิษ ทั้งที่น่าจะสำคัญกว่า props ใดๆ


#งือ #โอ้กรุงเทพเมืองฟ้าอมร #คุณลุงมองไม่เลิกเลย #PlussizeFashion #ImBeautiful

Good Read
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Pinterest - White Circle

page created and managed by Kal & Co Consultant Co., Ltd.