page created and managed by Kal & Co Consultant Co., Ltd.

February 28, 2018

Please reload

Recent Posts

Brand Experience

February 28, 2018

1/10
Please reload

Good Read

Creating Brand Experience

June 9, 2016

การสร้างประสบการณ์ทางแบรนด์ผ่านสัมผัสทั้ง 5

คนเรามีประสาทสัมผัสอยู่ 5 อย่าง คือ หู ตา จมูก ปาก และสัมผัส ดังนั้น... เวลาเราต้องการออกแบบ brand experience เราก็ต้องคำนึงถึงประสบการณ์ที่สาวกจะได้รับผ่าน 5 senses นี้ทั้งในเชิง physical และในมุมอื่นๆ ด้วยค่ะ แต่สัมผัสแต่ละอย่างคืออะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

1. ตา = visual (ภาพ)

 

พูดง่ายๆ คือทุกอย่างที่ตาเห็น

 

คนส่วนใหญ่ พอนึกถึงการทำแบรนด์ ก็มักนึกถึงแค่โลโก้ หรือโบรชัวร์ ถ้ามีหน้าร้านก็อาจนึกถึงการตกแต่งด้วย แต่เท่านั้นยังไม่ถือว่าครอบคลุมทุกอย่างค่ะ

อธิบายอย่างนี้ค่ะ อะไรก็ตามที่เห็นได้ด้วยตา เมื่อออกมาจากแบรนด์เรา ก็เป็นการสร้างประสบการณ์ทางสายตา

2. หู = voice (เสียง)

พูดง่ายๆ คือทุกอย่างที่ทำให้รับรู้ถึงเสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงทาง physical คือดนตรีหรือน้ำเสียงที่เราพูด ไปจนถึงภาษาที่เขียนซึ่งทำให้ได้ยินเสียงของแบรนด์ (brand voice)

3. จมูก = essence (กลิ่นอาย)

จริงๆ คำว่า brand essence ตามหลักทฤษฎี มันจะหมายถึง จิตวิญญาณหรือแก่นของแบรนด์
(คล้าย Brand D.N.A.) แต่วันนี้เอินจะขอพูดถึงคำนี้ในเชิงของ “กลิ่นอาย” ในการสร้างประสบการณ์ ที่จะทำให้คนสัมผัสได้ถึงแบรนด์ของคุณนะคะ

พูดง่ายๆ คือทุกอย่างที่ทำให้รู้สึกได้ถึงกลิ่น ไม่ว่าจะเป็นเสียงทาง physical เช่น กลิ่นหอมจาก product หรือกลิ่นน้ำมันหอมระเหยในร้าน ไปจนถึงกลิ่นอายที่เป็นเรื่องของบรรยากาศที่แบรนด์คุณสร้างผ่านสิ่งต่างๆ ค่ะ

4. ปาก = taste (รส...นิยม)

พูดง่ายๆ คือทุกอย่างที่ทำให้รู้สึกได้ถึงรสชาติ และขอหมายรวมไปถึงรสนิยมด้วยค่ะ (ในภาษาอังกฤษ คำนี้ก็แปลได้ 2 ความหมายเหมือนภาษาไทยเลยค่ะ)

ไม่ว่าจะเป็นรสชาติของอาหารหรือเครื่องดื่ม ไปจนถึงเรื่องของรสนิยมในการสร้าง และออกแบบสิ่งต่างๆ ซึ่งคำว่ารสนิยมนี้ไม่จำเป็นต้องผูกติดกับความหรูหรานะคะ

คุณจะหรูคุณจะโลว์ ก็ขอให้สม่ำเสมอ ถูกต้องเหมาะสมกับ D.N.A. ของแบรนด์และถูกใจสาวกของคุณ

5. สัมผัส = touch (สัมผัส)

พูดง่ายๆ คือทุกอย่างที่ทำให้สัมผัสได้ทางกาย เช่น อากาศ ลม ความร้อน ความเย็น ความชื้น ความแห้ง และหมายรวมไปถึงสัมผัสทางความรู้สึกค่ะ ซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะ เพราะหลายครั้งคนมักนึกถึงคุณภาพสินค้า นึกถึงการออกแบบ นึกถึงกลิ่นอายต่างๆ แต่สิ่งที่ลืมไปคือความรู้สึกทางใจ

 

อารมณ์ของเรา อารมณ์ของพนักงาน การบริการ รวมไปถึงสีหน้า สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้ารักแบรนด์ค่ะ