Creating Brand Experience

การสร้างประสบการณ์ทางแบรนด์ผ่านสัมผัสทั้ง 5

คนเรามีประสาทสัมผัสอยู่ 5 อย่าง คือ หู ตา จมูก ปาก และสัมผัส ดังนั้น... เวลาเราต้องการออกแบบ brand experience เราก็ต้องคำนึงถึงประสบการณ์ที่สาวกจะได้รับผ่าน 5 senses นี้ทั้งในเชิง physical และในมุมอื่นๆ ด้วยค่ะ แต่สัมผัสแต่ละอย่างคืออะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

1. ตา = visual (ภาพ)

พูดง่ายๆ คือทุกอย่างที่ตาเห็น

คนส่วนใหญ่ พอนึกถึงการทำแบรนด์ ก็มักนึกถึงแค่โลโก้ หรือโบรชัวร์ ถ้ามีหน้าร้านก็อาจนึกถึงการตกแต่งด้วย แต่เท่านั้นยังไม่ถือว่าครอบคลุมทุกอย่างค่ะ อธิบายอย่างนี้ค่ะ อะไรก็ตามที่เห็นได้ด้วยตา เมื่อออกมาจากแบรนด์เรา ก็เป็นการสร้างประสบการณ์ทางสายตา

2. หู = voice (เสียง) พูดง่ายๆ คือทุกอย่างที่ทำให้รับรู้ถึงเสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงทาง physical คือดนตรีหรือน้ำเสียงที่เราพูด ไปจนถึงภาษาที่เขียนซึ่งทำให้ได้ยินเสียงของแบรนด์ (brand voice)

3. จมูก = essence (กลิ่นอาย) จริงๆ คำว่า brand essence ตามหลักทฤษฎี มันจะหมายถึง จิตวิญญาณหรือแก่นของแบรนด์ (คล้าย Brand D.N.A.) แต่วันนี้เอินจะขอพูดถึงคำนี้ในเชิงของ “กลิ่นอาย” ในการสร้างประสบการณ์ ที่จะทำให้คนสัมผัสได้ถึงแบรนด์ของคุณนะคะ พูดง่ายๆ คือทุกอย่างที่ทำให้รู้สึกได้ถึงกลิ่น ไม่ว่าจะเป็นเสียงทาง physical เช่น กลิ่นหอมจาก product หรือกลิ่นน้ำมันหอมระเหยในร้าน ไปจนถึงกลิ่นอายที่เป็นเรื่องของบรรยากาศที่แบรนด์คุณสร้างผ่านสิ่งต่างๆ ค่ะ

4. ปาก = taste (รส...นิยม) พูดง่ายๆ คือทุกอย่างที่ทำให้รู้สึกได้ถึงรสชาติ และขอหมายรวมไปถึงรสนิยมด้วยค่ะ (ในภาษาอังกฤษ คำนี้ก็แปลได้ 2 ความหมายเหมือนภาษาไทยเลยค่ะ) ไม่ว่าจะเป็นรสชาติของอาหารหรือเครื่องดื่ม ไปจนถึงเรื่องของรสนิยมในการสร้าง และออกแบบสิ่งต่างๆ ซึ่งคำว่ารสนิยมนี้ไม่จำเป็นต้องผูกติดกับความหรูหรานะคะ คุณจะหรูคุณจะโลว์ ก็ขอให้สม่ำเสมอ ถูกต้องเหมาะสมกับ D.N.A. ของแบรนด์และถูกใจสาวกของคุณ

5. สัมผัส = touch (สัมผัส) พูดง่ายๆ คือทุกอย่างที่ทำให้สัมผัสได้ทางกาย เช่น อากาศ ลม ความร้อน ความเย็น ความชื้น ความแห้ง และหมายรวมไปถึงสัมผัสทางความรู้สึกค่ะ ซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะ เพราะหลายครั้งคนมักนึกถึงคุณภาพสินค้า นึกถึงการออกแบบ นึกถึงกลิ่นอายต่างๆ แต่สิ่งที่ลืมไปคือความรู้สึกทางใจ

อารมณ์ของเรา อารมณ์ของพนักงาน การบริการ รวมไปถึงสีหน้า สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้ารักแบรนด์ค่ะ


Good Read
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Pinterest - White Circle

page created and managed by Kal & Co Consultant Co., Ltd.