page created and managed by Kal & Co Consultant Co., Ltd.

February 28, 2018

Please reload

Recent Posts

Brand Experience

February 28, 2018

1/10
Please reload

Good Read

หลังห่างหายไปนาน

April 29, 2017

หลังห่างหายไปนาน เพราะพอเริ่มทำงานหนักๆ ก็ไม่ค่อยได้เดินทาง แต่ตอนนี้เอินกลับมาเดินทางบ่อยอีกครั้ง เลยตั้งใจเอาเรื่องราวและประสบการณ์ทั้งในการเดินทางการท่องเที่ยวและ #การเดินทางด้านความคิดมาแบ่งปันกันให้บ่อยขึ้นนะคะ

ฝากเนื้อฝากตัวกันอีกครั้งค่ะ 😁🙏🏼

Please reload

Follow Us