วันสุดท้ายใน Brussels เมืองการ์ตูน

เมืองแห่งสถาปัตยกรรมลัทธิ art nouveau และเมืองบ้านเกิดของ Réné Magritte ศิลปิน surrealism ที่โด่งดัง (จนอยู่ในหนังสือเรียนทุกเล่ม)


เลยตัดสินใจเดินมาราธอน ตั้งแต่ flea market แล้วต่อด้วย 4 มิวเซียมใน 1 วัน

นอกจากจะได้ตุ่มที่เท้าแล้ว ก็ยังได้แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดใหม่อีกเยอะแยะเลยค่ะ 😉


เอาล่ะ ตอนนี้ย้ายมาที่ Gent เมืองยุคกอธิคที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน จะเจออะไรอีก จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง....- - - - - - -

เรา... จะได้อะไรจากการเดินทางครั้งต่อไป #KALYAKORNsVoyage

Good Read
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Pinterest - White Circle

page created and managed by Kal & Co Consultant Co., Ltd.