บทบาทหน้าที่ของเพศหญิงที่เปลี่ยนไปในแต่ละอารยธรรม

Bonjour!!! ค่ะ เอินเพิ่งดูสารคดีจบ (แอบเห็นอย่างงี้เอินก็เป็นคนมีสาระนะคะ) เรื่อง The Ascent of Woman ตอน "Civilisation" ที่ว่าด้วยบทบาทหน้าที่ของเพศหญิงที่เปลี่ยนไปในแต่ละอารยธรรมค่ะ เป็นสารคดีที่เอินต้องบอกเลยนะคะว่ามีน่าสนใจมากชริงๆ จนเอินต้องขออัญเชิญ”องค์แม่กัลยกรปางสาระ”มาประทับเพื่อเล่าเรื่องกันเลยค่ะ (พนมมือ ร่างเริ่มสั่นไหว) เอาละมาเริ่มกันเลย มันมีประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ ในยุคแรกเริ่มของการมีสังคมมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนนั้น ผู้หญิงและผู้ชายมีบทบาทแทบจะเท่าเทียมกัน คือผู้หญิงจะได้รับความนับถืออยู่ในบทบาทด้านการขยายเผ่าพันธุ์ โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบรูปปั้นเทพ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นผู้หญิง ต่อมา เมื่อเข้าอยู่ในยุคที่มีอาณาจักร Sumer ซึ่งนับเป็นอาณาจักรแรกของโลกก็ยังให้ความสำคัญกับผู้หญิงเทียบเท่าผู้ชาย ผู้หญิงมีสิทธิ์ในทรัพย์สิน ในการหย่าร้าง ในพื้นที่สาธารณะ เหมือนทุกวันนี้ แต่พอเริ่มเข้ายุคที่มีสงคราม มีการบุกรุกแย่งชิงทรัพยากรและอำนาจ บทบาทของผู้หญิงก็ค่อยๆ ลดลงจนถึงจุดที่ไม่มีสิทธิ์ในเรื่องทรัพย์สิน การแต่งงาน การแต่งตัว หรือแม้แต่ในพื้นที่สาธารณะ ผู้หญิงถูกมองเป็นทรัพย์สินของผู้ชาย และคำว่า “สาวบริสุทธิ์” ก็กลายเป็นนิยามของผู้หญิงดี ในขณะที่ “ผู้หญิงไม่ดี” หรือ “ไม่มีค่า” (เช่นเป็นทาส) กฏหมายก็อนุญาตให้ถูกทำร้ายทารุณกรรมได้โดยชอบธรรม

- - - - - - - -

ที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับเอิน คือการบังคับให้ผู้หญิงคลุมใบหน้าหรือผมด้วยนั้น ไม่ได้เริ่มที่ศาสนาอิสลาม เพราะมีธรรมเนียมนี้มาอย่างยาวนาน ถ้าดูตามหลักฐานก็นับได้ 2,000 ปีก่อนศาสนาอิสลามจะถือกำเนิดขึ้นด้วยซ้ำ และก็เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติต่อกันเรื่อยมา จากยุคกรีก ถึงยุค Medieval (ยุคกลาง) ในยุโรป ในสังคมที่ผู้ชายมีอำนาจเหนือชีวิตของผู้หญิง ดังนั้น หากมองกันตามหลักฐานนี้ การจำกัดสิทธิสตรีนั้น ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับศาสนา แม้บริบทของศาสนาจะมีส่วนในการต่อเติมหรือส่งต่อวิถีเหล่านี้ แต่คงไม่ใช่ประเด็นหลักที่ทำให้เกิดการจำกัดสิทธิ์ของผู้หญิง ที่น่าสนใจอีกประเด็นคือ feminism ไม่ใช่เรื่องใหม่ การต่อสู้เพื่อหาที่ยืนในสังคมของผู้หญิงนั้นมีมาตลอด ก็ตั้งแต่ตอนที่ผู้หญิงเริ่มถูกจำกัดสิทธิ์ในสังคมและในชีวิตนั่นแหล่ะ ดังนั้น การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมจึงไม่ใช่เรื่องของคนหัวใหม่หรือหัวเก่า แต่คงเป็นเรื่องของคนที่มองเห็นความผิดปกติของความไม่เท่าเทียม และลุกขึ้นมาต่อสู้ให้กับสิ่งที่ไม่ถูกนั้นเอง

- - - - - - - -

กลับมามองยุคนี้ที่ผู้หญิงได้กลับมามีสิทธิ์เสียงในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นยุคที่โลกต่อต้านสงครามและเข้าสู่ความสงบมากขึ้น อาจเป็นเพราะโลกที่ไม่ได้แย่งชิงอำนาจกันด้วยกำลัง ไม่จำเป็นต้องใช้การวัดพลังที่กำลังของกายภาพอีกต่อไป สังคมจึงเริ่มมองเห็นศักยภาพด้านอื่นที่มนุษย์สามารถมีได้ ....จึงทำให้ผู้หญิงและผู้ชายเริ่มกลับมามีบทบาทเท่าเทียมกันอีกครั้ง

แล้วถ้าเกิดสงครามกันอีกครั้ง... บทบาทของผู้หญิงจะหายไปจากสังคมอีกหรือไม่

#VoyageByKalyakorn #ปางสาระ #FoodForThought

Good Read
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Pinterest - White Circle

page created and managed by Kal & Co Consultant Co., Ltd.